به نام خداوند متعال

                                  برنامه راهبردی موسسه رحمان1399-1404                            پیش نویس 3

 

چشم انداز(vision)

رحمان برای تحقق ” توسعه اجتماعی پایدار جامعه ایرانی ” تلاش می کند . و بر این باور است توسعه پایدار بدون دارا بودن جامعه ای سالم ممکن نیست ، داشتن جامعه سالم نیز در گرو شناسایی و مدیریت درست مسائل و آسیب های اجتماعی ، بهبود وضعیت اجتماعی و کیفیت زندگی مردم است . این چنین است که شأن و کرامت مقام انسان­ها حفظ خواهد شد.

ماموریت(mission)

رحمان، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و مردم نهاد است که برای ؛

– کاهش، کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران

با رویکردی علمی- فرهنگی تلاش می کند.

اهداف کلان

 • شناسایی و چاره‌جویی مسائل اجتماعی،
 • اصلاح نگرش ها ورفتارهای اجتماعی جامعه،
 • مشارکت در ساماندهی وتوسعه ظرفیت های موجود مدنی
 • حمایت از حقوق اجتماعی آسیب دیدگان و آسیب پذیران

 

مؤسسة رحمان ، بر اساس اهداف و منابع در دسترس خود، آگاهانه محدوده فعالیت خود را خارج از جایگاه‌های “الف”، “و” و “ه‍” می‌داند و قصد دارد در حوزه “ب ” و”ج” و “د” فعالیت کند..

مؤسسه‌های مردم‌نهاد کنش‌محور                         مؤسسه‌های مطالعاتی دانش‌محور

و ه د ج ب الف
مداخله مستقیم ایجاد شور ، حساسیت وحرکت اجتماعی اطلاع رسانی – تاثیر برافکارعمومی  نقد سیاست‌ها و ترغیب گروه­های متنفذ و دیده بانی مطالعات کاربردی مطالعات بنیادی

 

ارزش ها واصول :

 • احترام به عزت وکرامت انسانی
 • عدالت خواهی و آزادیخواهی
 • نگاه علمی و دانش محور
 • استقلال علمی وحرفه ای
 • آینده نگری و خردگرایی
 • رویکرد چاره جو وتوسعه گرا در امور

 

مخاطبان

موسسه رحمان، سازمانی است با هدف اصلاح اجتماعی که سازوکار غیر مستقیم را برای تأثیر اجتماعی برگزیده و به دنبال آنست که از طریق گروه های زیربر سیاست های اجتماعی و افکار عمومی تأثیر گذارد.

 • سیاستگذاران اعم از مجریان ومراجع تصمیم گیری
 • پژوهشگران ، انجمن های علمی ، روشنفکران ونخبگان اجتماعی به عنوان عامل آگاهی بخشی اجتماعی
 • فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد – به عنوان بخش اصلی جامعه مدنی کشور

راهبردها

 • افزایش تاثیر اجتماعی مطالعات و پژوهش ها

از طریق:

 • ارتقای فرآیند موضوع یابی علمی و مبتنی بر نیاز مخاطبان
 • تنوع بخشی در شیوه انتشار نتایج مطالعات
 • نقد و پیشنهاد سیاست­های اجرایی در کنار مطالعات توصیفی و تحلیلی
 • توجه بیشتر به حوزه­های مطالعات کاربردی
 • تدوین فرآیند مشارکت مخاطبان در موضوع­یابی مطالعاتی
 • تداوم پیشگامی در حوزه مطالعات اجتماعی

از طریق:

 • پرداختن به مسائل اجتماعی نو پدید و یا مغفول و آینده پژوهی در این باره
 • حفظ استقلال علمی
 • گسترش ارتباط با نخبگان علمی و اجتماعی
 • همکاری مطالعاتی با سایر مؤسسات مردم نهاد در طرح­های مداخله اجتماعی آنان
 • تامین منابع مالی مورد نیاز

از طریق:

 • ایجاد سازمان پشتیبانان مطالعات مستقل و مؤثر
 • انجام مطالعات مرتبط با مأموریت مؤسسه­ برای دستگاه­های اجرایی
 • استفاده از فرصت برنامه­های مسئولیت اجتماعی شرکت­ها
 • بهره گیری از سرمایه اجتماعی اعضای هیأت امنا
 • گسترش ارتباطات و تثبیت پایگاه اجتماعی

از طریق:

 • معرفی مؤسسه در سطح مخاطبان و جامعه
 • توسعه همکاری با سایر مؤسسات مردم­نهاد
 • تنوع بخشی به رسانه­های ارتباطی
 • ارتقای توان سازمانی

از طریق:

 • تغییر رویکرد به سمت ایجاد سازمان کار حرفه­ای
 • بازنگری و بازسازی ساختار سازمانی
 • آموزش و مهارت افزایی کارکنان
 • مشارکت فکری و اجرایی اعضای هیأت مدیره
 • افزایش مشارکت پاره وقت پژوهشگران و اعضای هیات علمی در سازمان کار مؤسسه
 • گسترش فرصت­های همکاری داوطلبانه پژوهشگران

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
فهرست