پیشینه تاسیس

مؤسسه رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) مؤسسه‌ای مردم‌نهاد است که با همت جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، در سال 1386 پایه‌گذاری شده است. آقایان دکتر مصطفی معین، دکتر جعفر میلی‌منفرد، دکتر محمدتقی صالحی و دکتر علی محدث خراسانی مؤسسان اولیه مؤسسه و اعضای هیأت مدیره هستند.

این مؤسسه برای بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی کشور و کاهش آسیب‌های اجتماعی، با رویکردی علمی- فرهنگی و از طریق فعالیت‌های دانش‌محور تلاش می‌کند. کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده مهم‌ترین گروه‌های هدف رحمان هستند.