مؤسسه‌ی رحمان با رسالت  تلاش برای فراهم سازی ایجاد شرایط رشد و تعالی فعّالیت‌های پژوهشی و حمایت از پژوهشگران و محقّقان و انجام فعّالیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای توسعه اجتماعی در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور کار خود را از سال ۸۶ آغاز نموده‌ است و طی یک سال گذشته به نحو مطلوبی با مشارکت هیأت مدیره و مجموعه‌ای از اعضای هیأت امنا با دعوت از صاحب نظران و اندیشمندان اجتماعی، بررسی‌های زیر برای تدوین سند چشم‌انداز ده ساله‌ی مؤسسه‌ صورت گرفته ‌است:

.     بررسی ” ایران، جامعه‌ی مدرن بدقواره“ توسط آقای دکتر جلائی‌پور

.   بررسی ”روند تحولی امور جوانان در سه دهه‌ی اخیر به ویژه در دوره‌ی اصلاحات” توسط آقای دکتر رحیم عبادی ـ نشست ۱۴/۸/۸۶

.     ارائه‌ی “تحلیل اجتماعی از وضعیت زنان ایران” توسط سرکارخانم دکتر شجاعی ـ نشست ۱۲/۹/۸۷

.     بررسی “مسائل و مشکلات اعتیاد” توسط آقایان دکتر هاشمی و دکتر ذکریایی ـ نشست ۲۴/۱۰/۸۶ و ۸/۱۱/۸۶

.     ”بررسی چشم‌انداز آسیب‌ها و تهدیدات اجتماعی ایران“ توسط آقای دکتر سیدرضا صالحی ـ نشست ۲۹/۱۱/۸۶

.     بررسی “وضعیت معلولین در ایران” توسط آقای دکتر جغتایی ـ نشست ۶/۱۲/۸۶

.   بررسی “اسکان‌های غیررسمی، مکانیزمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران”  توسط آقای دکتر پیران ـ نشست ۰۶/۱۲/۸۶

.     بررسی “آسیب‌های اجتماعی در اولویت ایران” توسط آقای مهندس مدنی ـ نشست ۲/۲/۸۷

.   برگزاری میزگردی در خصوص “تبیین وضعیت اجتماعی جامعه‌ی کنونی ایران” با حضور آقایان دکتر توسلی، دکتر جلالی‌پور و مهندس عبدی ـ نشست۲۴/۲/۸۷

.     بررسی ”بار کلی اختلالات روانی در ایران و جهان“ توسط آقای دکتر نوربالاـ نشست ۱۳/۰۳/۸۷

جمع‌بندی حاصل از بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها طی این مدت در کنار رایزنی با مدیران اجتماعی کشور با نگاهی به پدیده‌ی جهانی شدن، عصر ارتباطات و تحولات مختلف بین‌المللی، زمینه‌ساز تدوین سند چشم‌انداز ده ساله و تدوین رئوس برنامه‌های سه ساله‌ی مؤسسه شده ‌است که با توجه به رسالت مؤسسه اجزای سند به شرح آتی در جلسات بیست و سوم و بیست و چهارم هیأت امنا در تاریخ‌های ۱۳/۰۳/۸۷ و ۱۰/۰۴/۸۷ مورد بحث و بررسی و تأیید نهایی قرار گرفت.

مأموریت مؤسسه رحمان

اصول و ارزش‌ها

اهداف

رویکردها

راهبردهای اصلی

ساختار منابع و مصارف

ساختار کلی

ساختار نیروی انسانی

چارچوب برنامه‌ی اجرایی کوتاه مدت (سه‌ساله)