ضحی معتمدی

ضحی معتمدی

کارشناس پژوهش

*کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
* شروع همکاری از بهار 1393
* محیط انسانی و معطوف به علایق و اهدافم، همچنین شهره بودن اعضای بنیان‌گذار و افراد اصلی موسسه به سلامت فعالیت های اجتماعی باعث شد به همکاری با موسسه رحمان ادامه بدهم.
* به نظرم در حوزه رشته خودم بهترین جایگاه این هست که در چنین موسسه و نهاد مدنی فعالیت داشته باشم و اصلاحات از پایین به بالا انجام بدهم.

سیده هدی ناجی

سیده هدی ناجی

کارشناس پژوهش

*کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری
*آغاز فعالیت در موسسه رحمان از سال ۹۵