ضحی معتمدی

ضحی معتمدی

کارشناس پژوهش

*کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
* شروع همکاری از بهار 1393
* محیط انسانی و معطوف به علایق و اهدافم، همچنین شهره بودن اعضای بنیان‌گذار و افراد اصلی موسسه به سلامت فعالیت های اجتماعی باعث شد به همکاری با موسسه رحمان ادامه بدهم.
* به نظرم در حوزه رشته خودم بهترین جایگاه این هست که در چنین موسسه و نهاد مدنی فعالیت داشته باشم و اصلاحات از پایین به بالا انجام بدهم.

emami

هدی امامی

کارشناس پژوهش

*کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی
*آغاز همکاری با موسسه رحمان از 1395
* فعالیت در موسسه رحمان، افتخار من و لطف خداوند بزرگ است و با نظر لطف دوستان همکار، تداوم دارد.

سیده هدی ناجی

سیده هدی ناجی

کارشناس پژوهش

*کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری
*آغاز فعالیت در موسسه رحمان از سال ۹۵

زهرا موحدی

زهرا موحدی

کارشناس پژوهش

* کارشناسی ارشد جامعه شناسی
* آغاز همکاری با موسسه رحمان از آذر 1398
* حوزه های علاقه مندی: جامعه‌شناسی نابرابری و جنسیت، جامعه‌شناسی تشیع
* فعالیت و اشتغال در زمینه علوم اجتماعی، ارتباط با فعالان و صاحبان اندیشه در این حوزه، در کنار مزیت همکاری در فضایی گرم، صمیمانه و سالم باعث همکاری با موسسه رحمان شد.