ضحی معتمدی

ضحی معتمدی

کارشناس پژوهش

*کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
* شروع همکاری از بهار 1393
* محیط انسانی و معطوف به علایق و اهدافم، همچنین شهره بودن اعضای بنیان‌گذار و افراد اصلی موسسه به سلامت فعالیت های اجتماعی باعث شد به همکاری با موسسه رحمان ادامه بدهم.
* به نظرم در حوزه رشته خودم بهترین جایگاه این هست که در چنین موسسه و نهاد مدنی فعالیت داشته باشم و اصلاحات از پایین به بالا انجام بدهم.

سیده هدی ناجی

سیده هدی ناجی

کارشناس پژوهش

*کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری
*آغاز فعالیت در موسسه رحمان از سال ۹۵

منع خشونت و افراطی گری

سیده فردوس شیخ الاسلام

کارشناس تولید محتوا

* دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی
*آغاز همکاری با موسسه رحمان از زمستان 1394
*در آغاز، پیگیر امور مربوط به انتشارات بودم و در یک سال اخیر، محتوای شبکه های اجتماعی موسسه را تولید می‌کنم.
*علایق اصلی‌: حوزه های جنسیت، فمنیسم، زبان و احساسات در علوم اجتماعی
*علاقه به پژوهش در مسائل اجتماعی و فرصتی خوب برای آشنایی با اساتید و پژوهشگران علوم اجتماعی، باعث همکاری با موسسه رحمان شد.