کتاب ها

پایان دادن به کار کودک در خیابان
نخستین گام برای ایجاد تغییراتی که به حذف کار کودک بینجامد، شناخت وضعیت این کودکان، علل ایجادکننده و تشدید کننده کار کودک و عوامل موثر بر کاهش آن است تا با استفاده از این داده‌ها و با مطالعه راهکارهای جهانی و ایجاد تغییرات متناسب با اقلیم و فرهنگ در آن‌ها در جهت وضعیت قوانینی برای کاهش و در نهایت حذف کار کودک حرکت کرد. موسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه و موسسه رحمان پس از برگزاری چندین نشست هم‌اندیشی در زمینه حذف کار کودک، طرحی پژوهشی را در دستور کار خود قرار دادند. تیمی متشکل از پیام روشنفکر(مشاور طرح) جلوه جواهری و کاوه مظفری(مجریان طرح)
گفتارهایی از: محمدجواد غلامرضا کاشی، آرمان ذاکری، غلامرضا ظریفیان، عمادالدین باقی، ابراهیم حاجیانی، محمد فاضلی، وحید سهرابی‌فر در مقدمه‌ی کتاب می‌خوانیم: «جامعه‌ی ایران در شرایط فعلی، به دلیل نابه سامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، با مشکلاتی از قبیل افزایش فقر، بیکاری و بی‌ثباتی رو برو است که کاهش رفاه برای جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. علاوه بر آن، این وضعیت منجر به ایجاد تضاد و شکاف‌های اجتماعی‌ای شده است که روز به روز بیشتر می‌شود.» به کوشش زهرا موحدی ساوجی ویراستار: معصومه الیاس‌پور طراح جلد: رشید توشه کمیته کارشناسی: هدی امامی، شهاب شهسوارزاده، اسما صارمی، پیمان مغازه، عطیه

سالخوردگی جمعیت یکی از مهم‌ترین کلان‌روندهای جهانی در قرن بیست و یکم محسوب می‌شود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی برای

گفتارها و نوشتارهایی از مرتضی مجدفر، ابراهیم اصلانی، لیلا سلیقه‌دار، پیام روشنفکر، محمد سعید ذکایی، محمد رضایی، مصطفی معین، علی‌اکبر تاج‌مزینانی، فرشید

«افراد و جوامع در پاسخ به مشکلات فردی و اجتماعیِ همیشه موجود، واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند که می‌توان آنها را در ابعاد

راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران

راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران شامل سخنرانی هایی با همین عنوان در موسسه رحمان به علاوه مقالات تکمیلی است که با

جوان و جوانی در ایران

جوان و جوانی در ایران عنوان کتابی است که شامل مجموعه سخنرانی با همین عنوان در موسسه رحمان است. اگرچه شواهد حکایت

مظاهرات سلمیه

مظاهرات سلمیه (اعتراضات آب در خوزستان؛ بررسی موردی یک خیزش) اثر موسسه رحمان به کوشش سعید مدنی و همکاران نوشته شده است. در

حل مسأله اجتماعی؛‌ رویکردهای میان رشته‌ای

حل مسأله اجتماعی؛‌ رویکردهای میان رشته‌ای مؤسسه رحمان در کنار تدوین گزارش‌های توصیفی- تحلیلی درباره وضعیت مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور، طی سال‌های

در جستجوی اعتماد اجتماعی در ایران

در جستجوی اعتماد اجتماعی در ایران چرا در شرایط کنونی کشورمان، صحبت از اعتماد اجتماعی اهمیت دارد؟ این روزها، از رانندگان تاکسی