کتاب “دولت و تجربه‌های مدنی در ایران” پژوهشی است با محوریت آیین نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، مصوب هیئت وزیران 1395.

در این کتاب که به کوشش جمعی از پژوهشگران چون: فاطمه مقدسی، رضا امیدی، جلال کریمیان، الهه نوری، مریم آشور، فضه کاشی، خیام عزیزی مهر تهیه شده است می خوانید:

“مشارکت اجتماعی” پیوندی وثیق با توسعه دارد. در جوامعی که فعالیت‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی مجال کمتری می‌یابند، توسعه نیز به تعویق می‌افتد و دولت روز به روز فربه‌تر و فاصله مردم با حاکمیت بیشتر می شود. گفتمان جامعه مدنی و حقوق شهروندی از نیمه دهه 70 در ایران شکل گرفت و پس از آن فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت. آیین‌نامه‌ها و لوایح بسیاری در این سال‌ها درباره سازمان‌های غیر دولتی فراهم شده ولی همچنان به نظم و توسعه مورد نظر منتج نشده است.

کتاب پیش‌رو حاصل پژوهشی است که موسسه رحمان به عنوان سازمانی غیر دولتی در حوزه پژوهش‌های اجتماعی از سال 1393 آغاز کرد و طی آن به بررسی نقاط ضعف و مسائل اساسی مرتبط با قوانین و ملزومات نهادهای مدنی پرداخت. این پژوهش با محوریت “آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد- مصوب هیئت وزیران 1395” و بر اساس فعالیت نهادهای مدنی در ایران در شاخه‌های محیط زیست آسیب‌های اجتماعی، کودکان، زنان و … تهیه شده است.

موسسه رحمان به بررسی قوانین مربوط به سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی در کشورهای مختلف روی آورده و با فعالان چنین سازمان هایی در حوزه های گوناگون هم چون محیط زیست، کودکان، زنان و … مصاحبه هایی صورت داده است تا نحوه تعامل دولت با این سازمان ها، چالش ها و مسائل اساسی پیش روی آن ها، تعامل چنین موسساتی با یکدیگر و … را مورد بررسی قرار دهد و دیدگاه فعالان این سازمان ها را بازتاب کند تا زمینه گفتگوی موثر میان سازمان های غیر دولتی و دولت فراهم گردد.

کتاب دولت و تجربه‌های مدنی در ایران توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1396 منتشر شده است.

*** برای تهیه این کتاب به اینجا مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code