منابع و مصارف مؤسسه بر اساس منطق و ساختار زیر تأمین می‌شود و اختصاص می‌یابد:

  • منابع حاصل از اجرای طرح های مختلف علمی و فنی بر اساس قراردادهای منعقده صرف هزینه های همان طرح ها خواهند شد.
  • در صورت وجود منابع مازاد حاصل از اجرای این طرح‌ها، این منابع صرف هزینه‌های سایر طرح‌ها و هزینه‌های ستادی و توسعه موسسه می شوند.
  • کلیه‌ی ‌طرح‌های مؤسسه باید پس از حصول اطمینان از تأمین منابع به اجرا گذارده شوند و به گونه‌ای منابع و مصارف موسسه مدیریت شود که کسری منابع و زیان‌دهی متوجه مؤسسه نگردد.
  • منابع حاصل از کمک‌های مردمی، دولتی و موقوفات صرف امور ترویجی و حمایتی و اهداف و نیات اهدا کنندگان خواهد شد.
  • هزینه های جاری و سرمایه‌ای موسسه از محل درآمدها و اجرای طرح‌های انتفاعی و منابع و دارائی های حاصل از عواید سرمایه‌گذاری‌ها و حق عضویت افراد حقیقی و حقوقی تامین خواهد شد.
  • منابع مؤسسات تابعه و وابسته حسب تصمیم‌گیری ارکان مؤسسات مربوط صرف توسعه‌ی همان واحدها خواهند شد.

تبصره: هرنوع تغییر در ساختار منابع و مصارف با توجیهات لازم، مستلزم  پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنای مؤسسه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code