محورهای همایش امید اجتماعی

🌻چیستی مفهوم و دستاوردهای نظری در حوزه امید اجتماعی
تعاریف، مفاهیم مرتبط، پیشینه، شاخص‌ها و مؤلفه‌ها
دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و تحولات مفهومی و نظری امید اجتماعی
دیدگاه‌ها و نظریه‌های بومی در حوزه امید اجتماعی
🌻وضعیت امید اجتماعی در ایران
ترسیم سیمای امید اجتماعی در ایران
تغییرات امید اجتماعی در دهه‌های مختلف
فرهنگ و خلق‌وخوی ایرانی و امید اجتماعی
امید اجتماعی در تحقیقات و پیمایش‌های ملی
امید اجتماعی و گروه‌های هدف(جوانان، زنان، سالمندان و بازنشستگان، قومیت‌ها، نخبگان، اقلیت‌هاو…)
نخبگان، روشنفکران و امید اجتماعی
🌻سبب‌شناسی امید اجتماعی و آثار و پیامدهای آن
امید اجتماعی و مسائل فرهنگی:آموزش، رسانه، خرده فرهنگ‌ها و…
امید اجتماعی و مسائل اقتصادی:فقر، بیکاری و…
امید اجتماعی و مسائل اجتماعی: الگوهای خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی، نهادهای مردمی و…
امید اجتماعی و مسائل سیاسی:مبانی حقوق، قدرت، سازمان‌های دولتی، ساختار حکومتی و…
🌻راهکارهای ارتقای امید اجتماعی
راه‌های پیشگیری و کاهش ناامیدی اجتماعی
راهکارهای مداخله‌ای افزایش امید اجتماعی
راهکارهای سیاستی ارتقای امید اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code