ماه: اکتبر 2021

گزارش نشست «بیایید به کار کودک پایان دهیم» به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک  آنها را نادیده نگیریم کودکی برای

در پنل آینده‌پژوهی محیط‌زیست با محوریت «مشکلات محیط‌زیستی و اقلیمی» تأکید شد بهبود محیط زیست در گرو شکستن انحصار دولت نرگس آذری،

گزارش سخنرانی «محمدجواد غلامرضاکاشی» دربارهٔ لزوم بازتعریف مفاهیم جامعهٔ مدنی این جامعه پر از سؤال است درک ما از جامعه مدنی دههٔ

چه ظرفیت‌هایی برای تغییر وضع موجود در همکاری بین دولت، بازار و جامعهٔ مدنی وجود دارد؟ این پرسش ممکن است پرسش مشترک

سخنرانی «مقصود فراستخواه» در نشست «دین، فرهنگ و جامعهٔ مدنی در ایران» ما مشکل پارادایمی و کلان‌روایتی داریم که اجازه نمی‌دهد، دین

گزارش «شرق» از نشست مؤسسه رحمان با موضوع سیاست خانواده در ایران قوانین مربوط به زنان در صد سال گذشته بارها پیچ‌و‌تاب

یافته‌های پژوهش «آینده‌پژوهی قومیت‌ در ایران»: غلبهٔ توسعهٔ مرکزگرا، رنج محرومیت را برای اقوام ادامه‌دار خواهد کرد   با وجود اینکه ایران

در این نشست اسماعیل یزدان‌پور، نویسنده و مترجم، اجتماعات دانشجویی را به‌شکل تاریخی مقدم بر دانشگاه دانست و گفت: «اساساً انباشت پرسش‌ها

جامعهٔ مدنی چیست؟ چه الزاماتی و توانمندی‌هایی دارد؟ چطور می‌توان از طریق آن در مسیر توسعه گام برداشت؟ چه سناریوهایی در برابر

جدیدترین کتاب موسسه رحمان منتشر شد.

جدیدترین کتاب موسسه رحمان منتشر شد. کودکی در دنیای مدرن به کوشش اسما صارمی گفتارها و نوشتارهایی از مرتضی مجدفر، ابراهیم اصلانی،