لوح فشرده

مجموعه نشست جوانان و جوانی در ایران

لوح فشرده مجموعه نشست‌های “جوانان و جوانی در ایران” حاوی نشست‌های برگزار شده این مجموعه نشست است که از مرداد 1396 تا

لوح فشرده نشست "گفت‌وگوی اجتماعی"

لوح فشرده نشست “گفت‌وگوی اجتماعی” حاوی فایل تصویری نشست “گفت‌وگوی اجتماعی” است که در شهریور ماه 1396 با سخنرانی دکتر مهدی حسین‌آبادی

شهر، بحران، آینده و چند درس برای آینده ما

لوح فشرده نشست “شهر، بحران، آینده و چند درس برای آینده ما” حاوی فایل تصویری این نشست است. در این میزگرد، مهندس فاطمه

لوح فشرده نشست تخصصی "ایدز؛ آنچه هست و نمی‌دانیم"

لوح فشرده نشست تخصصی “ایدز؛ آنچه هست و نمی‌دانیم” حاوی فایل تصویری این نشست است. زیست پزشکی نگاه تقلیل گرایانه نسبت به

لوح فشرده مجموعه نشست "سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها"

لوح فشرده مجموعه نشست “سبک زندگی کودکان؛ تغییرات و پیامدها” حاوی فایل تصویری این مجموعه نشست است.  بدون شک یکی از مهم‌ترین

لوح فشرده مجموعه نشست‌ "معلولیت؛ چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران"

لوح فشرده مجموعه نشست‌ “معلولیت؛ چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران” حاوی فایل تصویری این مجموعه نشست است. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی،

نهمین مراسم سالانه موسسه رحمان

نهمین مراسم سالانه مؤسسه رحمان در خرداد 1395 مقارن با رمضان 1437 برگزار شد. در این مراسم دکتر مسعود ادیب با موضوع

اعتماد اجتماعی در ایران

لوح فشرده مجموعه نشست‌ “اعتماد اجتماعی در ایران” حاوی فاتیل تصویری این نشست هاست. اعتماد اجتماعی از پیش‌شرط‌های کلیدی برای حفظ موجودیت

همایش کودکی

لوح فشرده همایش کودکی حاوی فایل تصویری پنل‌ها و سخنرانی‌های برگزار شده در اولین همایش کودکی در ایران است. نخستین همایش ملی

لوح فشرده هشتمین نشست‌ سالانه

لوح فشرده هشتمین نشست‌ سالانه حاوی فایل تصویری این نشست است. هشتمین مراسم سالانه با سخنرانی دکتر سوسن شریعتی با عنوان «امر