بدنمندی اعتراض؛ فرهنگ و اجرا در جنبش های اجتماعی

[vc_row][vc_column][us_btn label=”بدنمدی اعتراض فرهنگ و اجرا در جنبش های اجتماعی” link=”url:https%3A%2F%2Frahman.org.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2F%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%259B_%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF_%25D9%2588_%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B4%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C1-1.pdf”][/vc_column][/vc_row]

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
اشتراک گذاری