رادیو رحا

یکی از اهداف موسسه رحمان، تولیدمحتوای ساده و کاربردی برای علاقمندان به بحث آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ایران است. در راستای این هدف موسسه اقدام به انتشار رادیو رحا (رشد، حمایت، اندیشه) کرده است.

در فصل اول این رادیو با استناد به دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، موضوع نابرابری مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم با استفاده از گزارش وضعیت توسعه انسانی در ایران به سراغ بحث توسعه انسانی رفته‌ایم.

در فصل سوم به بحث اعتراضات پرداخته و گزارش‌های آتش خاموش و مظاهرات سلمیه را مرور کردیم.

فصل چهارم با عنوان «زن» روایت زنان از تصمیم‌ها، انتخاب‌ها و دوراهی‌های سرنوشت‌ساز زندگی‌شان است.