آخرین اخبار
گزارش‌ها

پیچ تاریخی قوانین برای زنان

بدون دیدگاه
گزارش «شرق» از نشست مؤسسه رحمان با موضوع سیاست خانواده در ایران قوانین مربوط به زنان در صد سال گذشته بارها پیچ‌و‌تاب خورده است؛ از شروع مشروطه تا این روزها…

آسیب‌های توسعهٔ مرکز‌گرا

بدون دیدگاه
یافته‌های پژوهش «آینده‌پژوهی قومیت‌ در ایران»: غلبهٔ توسعهٔ مرکزگرا، رنج محرومیت را برای اقوام ادامه‌دار خواهد کرد   با وجود اینکه ایران به تکثر اقوامش مشهور است، اما بی‌توجهی به…

بازارچه کتاب

یادداشت و مقالات
معلم امروز چگونه باید باشد؟

معلم امروز چگونه باید باشد؟

بدون دیدگاه

پرستو صاحبی
در گذشته‌‌ی نه چندان دور‌، معلم برای کودک و نوجوان، دانای کل و مرجع کاملی از اطلاعات و تجربیات بود و در برابر دانش‌آموز جایگاهی نامتزلزل و مطمئن داشت.

911 هزار صندلی خالی

۹۱۱هزار صندلی خالی

بدون دیدگاه

نازنین افتخار
بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل چالش همیشه و همواره نظام آموزش در ایران بوده و است. به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا و با به میان آمدن پای آموزش مجازی، حق تحصیل از بسیاری از دانش‌آموزانی که امکانات کافی نداشتند، گرفته شد.

بحران سلامت روانی جامعه

بحران سلامت روانی جامعه

بدون دیدگاه

علی احمد رفیعی راد
امروزه توسعه علوم اجتماعی و انسانی روشن ساخته که شکوفایی انسان­ها متضمن تدارک سلامت در تمام ابعاد آن (جسمی، روانی، اجتماعی، شغلی و …) است.