اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

دربـاره رحمـان

مؤسسه رحمان برای تحقق “توسعه اجتماعی پایدار جامعه ایرانی” تلاش می‌کند.

این مؤسسه برای بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی کشور و کاهش آسیب‌های اجتماعی، با رویکردی علمی- فرهنگی و از طریق فعالیت‌های دانش‌محور تلاش می‌کند.

کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده مهم‌ترین گروه‌های هدف رحمان هستند.

پیشینه تأسیس

برای مطالعه پیشینه تاسیس مؤسسه رحمان کلیک کنید

سند چشم‌انداز

برای مطالعه سند چشم انداز موسسه رحمان کلیک کنید…

هیأت امنا

برای آشنایی با اعضای هیأت امنا موسسه رحمان کلیک کنید…

هیأت مدیره

برای آشنایی با اعضای هیات مدیره مؤسسه رحمان کلیک کنید…

همکاران

برای آشنایی بیشتر با همکاران مؤسسه رحمان کلیک کنید…

اخبار رحمان
پژوهش ها

«مظاهرات سلمیه» منتشر شد. «مظاهرات سلمیه» (اعتراضات آب در خوزستان؛ بررسی موردی یک خیزش) منتشر شد. جدیدترین اثر موسسه رحمان به کوشش

آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان 98

آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان 98 از عمر مطالعات اجتماعی در ایران بیش از نیم قرن می‌گذرد، ولی شمار سیاست‌هایی که

گزارش وضعیت اجتماعی کودکان در ایران

“گزارش وضعیت اجتماعی کودکان در ایران” شامل 14 مقاله و یک مقدمه (درآمد) جامع، یک مقدمه مرورگر و یک پیشگفتار (معرفی کتاب)

بازارچه کتاب

رادیو رحا
انتشارات

بروشور

برای مطالعه بروشورهای مؤسسه رحمان کلیک کنید

خبرنامه

برای مطالعه خبرنامه‌های موسسه رحمان کلیک کنید

کتاب

برای آشنایی با کتاب‌های مؤسسه رحمان کلیک کنید

لوح فشرده

برای مشاهده لوح فشرده مؤسسه رحمان کلیک کنید