سخنرانی های ماهانه رحمان به این مکان منتقل شد:
میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، طبقه دوم